OBRES I PROJECTES EN NUCLIS ANTICS.

He realitzat i desenvolupat una sèrie d’obres (urbanització, planificació, tractament, pavimentació, etc.) en nuclis antics, amb relació amb administracions locals, ajuntaments, o generals com diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l’ Incasol...

Els treballs més significatius són els següents:

Pavimentació del nucli clos de Massoteres

Plaça de Claret

Plaça de Massoteres

Camí del pont d’Ivorra

Plaça de l’església d’Ivorra

Accés a la zona esportiva d’Ivorra

Adequació del carrer Major de Sant Guim de Freixenet

Plaça de l’església de Freixenet

Plaça de Ferran

Adequació del parc del naixement del riu Sió a Gàver

Carrers del nucli urbà de la Tallada

Carrers del nucli de Freixenet

Carrer del nucli de la Rabassa

Carres del nucli de Sant Domí

Carrer de les Eres de Torà

Pla director del nucli antic d’Artesa de Segre

Pla director del nucli antic de Foradada

Plaça del Vall de Torà

Carrer de l’ Estudivell de Cervera

Carrer d’ Ofrera de Torà

En tots aquest projectes hi ha unes premisses i consideracions generals que defineixen una manera de projectar i d’entendre’ls: la comprensió de l’espai urbà, les consideracions històriques i artístiques, les sensacions, la relació amb els edificis que conformen aquest espai, les anàlisis morfològiques i, també, les seves preexistències.

Entenem els espais urbans des del seu origen i les seves circumstàncies, la seva petita o gran història compta. Cada nucli té unes necessitats i el tractament ha de ser l’adequat.

En general, les solucions presenten una riquesa de matisos fets a base de transicions, canvis d’escala, textures, obertura progressiva de perspectives, fites, generació de límits, successions d’espais...

Ja sigui a gran o petita escala, els detalls, el cromatisme, el tractament de les diverses textures de paviment, la jerarquització dels ambients, etc. contribueixen a organitzar l’espai.

És important el reconeixement dels petits racons, que transmeten sensació d’intimitat; el mobiliari urbà, entès com un element o una fita que ajuda a definir usos i a jerarquitzar l’espai públic; l’enllumenat, que emfatitza i remarca les característiques intrínseques dels diferents espais o microespais...

Els projectes i les obres recullen tots aquests aspectes. A més, sempre, tenim en compte l’economia de recursos i els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic en la nostra proposta organitzativa i en la solució constructiva.