Josep Esteve, arquitecte

JOSEP ESTEVE VILA, arquitecte

Llicenciat en Arquitectura a la Universitat Politècnica de Barcelona, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSAB), crea l’estudi l’any 1994. Es dedica al desenvolupament de qualsevol tipus de projectes d’arquitectura, tant en l’àmbit públic com en el privat.

L’estudi disposa d’un equip de professionals i treballa amb un grup pluridisciplinari de col·laboradors: arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, enginyers tècnics, arqueòlegs, historiadors, topògrafs, sobreestants, geòlegs, enginyers de so, restauradors, tècnics escenogràfics, interioristes... En funció de la naturalesa del projecte a desenvolupar, es valora l’opció més adequada per aconseguir la millor proposta.

Un projecte requereix anàlisi, estudi de l’espai on se situa, planificació, diàleg... i, també, seguiment. Es dóna importància al desenvolupament, a l’execució, a la direcció d’obra i a l’assessorament tant en l’elecció de materials com en les alternatives que es puguin suggerir. Un dels objectius per tal d’assolir un bon fi és que hi hagi una bona col·laboració amb el client i amb l’empresa constructora i els diferents professionals que intervinguin en tot el procés constructiu.

Quant a la construcció, la tecnologia i la sostenibilitat són dos aspectes que es tenen sempre en compte, amb propostes sobre l’ús de materials, consum i estalvi energètic, ventilació natural, aprofitament de la llum solar...

Compta amb experiència i amb un nombre important de projectes construïts en diferents àmbits: promoció privada, projectes d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar, rehabilitació, obres menors o simples reformes; edificis públics, centres educatius, obres en el sector sociosanitari, en la conservació, rehabilitació i preservació del patrimoni arquitectònic i històric, i, també, en l’àmbit de la gestió de l’espai públic, el territori i l’urbanisme.

L'arquitectura és una de les arts més globals i té la capacitat d'inspirar. En paraules de Richard Meier "M'agrada creure que l'arquitectura connecta el present amb el passat i el tangible amb l'intangible."

by Trama Artimàtica