EDIFICIS PÚBLICS D’ÚS SOCIO- CULTURALS-SANITARIS - ESPORTIUS

Durant aquests anys hem desenvolupat una experiència en edificis públics d’ús sòciocultural, sanitaris i esportiu, tant amb relació amb diferents ajuntaments, com amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs més significatius són els següents:

Ampliació i remodelació de la residència d’avis a Torà.

Sala de vetlla municipal a Torà.

Centre de Dia a Sant Guim de Freixenet.

Cementiri a Torà.

Local sòciocultural a la Guàrdia–Lada, Montoliu de Segarra.

Local sòciocultural a Vilagrasseta, Montoliu de Segarra.

Pavelló poliesportiu a Sant Guim de Freixenet.

Projecte de local social del club esportiu Mas Duran a Cervera.

Vestidors esportius a Foradada.

Rehabilitació del centre d’interpretació turística a Sant Guim de Freixenet

Projecte del pavelló poliesportiu a la Torre de Claramunt.

Projecte de sala d’usos múltiples a Torà.

Rehabilitació del pavelló esportiu a Torà.

Consultori mèdic a Torà.

En tots aquest projectes hi ha unes premisses i unes consideracions generals que defineixen una manera de projectar i d’entendre’ls. Cal tenir en compte: el compliment del programa de necessitats i els seus condicionants amb la proposta organitzativa i solució formal del projecte; l’ adequació amb l’entorn; l’adequació amb la topografia existent; l’estudi dels condicionants urbanístics, dels serveis existents; la singularitat i el caràcter del projecte concret; l’economia de recursos, i els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic.