EDIFICIS DE REHABILITACIÓ PATRIMONIAL

Durant aquests anys hem realitzat i desenvolupat una sèrie d’obres en edificis públics de rehabilitació patrimonials, tant amb relació amb ajuntaments, com amb el Bisbat d’Urgell, com amb el Departament de Cultura, el Departament d’Arquitectura i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, etc.

L’experiència en aquest àmbit és notable i és un valor que aporta un punt de vista global imprescindible en els edificis que formen part del nostre patrimoni artístic i cultural. Destaquen les obres següents:

- Rehabilitació i adequació de les ruïnes del castell de Montoliu de Segarra

- Rehabilitació de la torre de l’Ametlla de Segarra.

- Rehabilitació de la coberta de l’església de Santa Fe.

- Restauració de les cobertes i paviments interiors de l’església de Sant Pere de Talteüll.

- Pla Director del castell de Verdú.

- Consolidació del castell Verdú 1a i 2a fase.

- Restauració d’un tram de les muralles de Balaguer.

- Rehabilitació de la torre Vilalta de Sant Guim de Freixenet.

- Consolidació de l’església de Santa Maria de Gualter, Baronia de Rialb.

- Consolidació de les cobertes i el campanar de l’església de Sant Esteve de Pelagalls.

- Consolidació de l’absis i les cobertes de l’església de Santa Maria d’Agramunt.

- Rehabilitació de la coberta de l’església de Sant Bartomeu d’Hostafrancs.

- Restauració de la coberta de l’església de les Oluges.

- Rehabilitació interior de l’església convent de Sant Antoni de Pàdua com a auditori a Torà.

- Pla Director de l’antiga Cotonera d’Igualada.

- Rehabilitació de l’antiga església de Sant Domènec per a auditori a Cervera.

- Rehabilitació d’un edifici per a centre cívic a Cervera.

- Rehabilitació del centre d’interpretació de l’església de Vallferosa.

- Rehabilitació de Torre de Vallferosa de Torà.

En tots aquest projectes hi ha unes premisses i consideracions generals que defineixen una manera de projectar i d’entendre’ls. La proposta d’actuació per desenvolupar els treballs està elaborada tant pels propis coneixements en diverses intervencions en el patrimoni històric, l’experiència, com per la suma dels coneixements de tots els membres que hi intervenen i formen part de l’equip pluridisciplinari.

Totes les obres de rehabilitació i/o restauració del patrimoni cultural han estat regides per uns criteris d’intervenció i per una lògica constructiva adequada. Som conscients que l’edifici hi era abans de la nostra intervenció i que continuarà en el futur. Per això, es potencien els seus valors del passat i es respecten els valors arquitectònics i històrics de l’edifici, l’estil, l’interiorisme i tots els seus elements.

El coneixement és fonamental en tots els seus vessants: morfològic, amb la descripció general; històric i espacial; constructiu, amb la pròpia distribució formal existent, i la descripció constructiva de les diferents parts que l’integren i dels serveis o usos existents.

Els criteris d’intervenció generals del projecte passen per un coneixement exhaustiu i minuciós i una anàlisi detallada i específica de les diferents parts que engloben la rehabilitació. S’estableix un diàleg entre el passat i el present, entre els usos anteriors originaris i els possibles usos presents o futurs.